InfoNet

Naziv projekta: Evropski InfoNet o izobraževanju odraslih
Naziv projekta v angleščini: European InfoNet Adult Education III - InfoNet
Kratica: InfoNet
Časovni okvir: oktober 2012 – september 2015
Program: Vseživljenjsko učenje – Grundtvig: Multilaterarna omrežja
Spletna stran: http://www.infonet-ae.eu
Koordinator: Katoliško združenje za izobraževanje odraslih (Katholische Erwachsenenbildung Deutschland – KBE), Bonn, Nemčija
Partnerske države: 35 partnerjev iz 29 držav članic EU in nekaterih pridruženih držav (Norveška, Srbija, Švica, Turčija)
Kontaktna oseba: Mateja Pečar (T: 01 5842 578, F: 01 5842 550, E: mateja.pecar@acs.si)
Vsebina: Splošni cilj je vzdrževati celovit informacijski portal o izobraževanju odraslih v Evropi. To vključuje izmenjavo informacij o dobrih praksah v sodelujočih državah in o evropskih projektih v izobraževanju odraslih. ACS v okviru tega projekta deluje kot dopisnik, sodeloval pa bo tudi pri širjenju omenjenih informacij.
Opis:
 • ohranjanje izmenjavo evropskih informacij za izobraževanje odraslih za strokovnjake;
 • teme poročanja bodo v skladu s prednostnimi nalogami EU razpisa v okviru programa Vseživljenjsko učenje 2012 – cilj je doseči inovativno, vključujoče in strokovno izobraževanje odraslih v Evropi in doseči posameznike, da izboljšajo in posodobijo svoje znanje in kompetence (medgeneracijsko učenje, učenje za starejše občane, učenje v družini, priseljenci in pripadniki etničnih manjšin ter Romi, razvoj posebnih potreb v izobraževanju odraslih , zlasti za ljudi s posebnimi potrebami , nizko kvalificirani odraslih( - osnovna izobrazba / pismenost ) , državljanstvo / politično izobraževanje - Evropsko leto 2013);
 • v okviru te prednostne naloge se bo izbor tem osredotočal na vidike, kot so: prenos znanja, metod in dobre prakse;
 • inovativne ideje, oblikovanje ustreznih programov usposabljanja;
 • izboljšanje privlačnosti in dostopa do izobraževanja odraslih;
 • potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja, ustrezno poučevanje in razvoju alternativnega učenja;
 • nadaljevanje in profesionalizacija Infoneta;
 • razvoj novih elementov (razširitev mreže, nov sistem vodenja kakovosti, razširitvev ponudbe / storitve - na primer Web 2.0).
Rezultati:
 • 7 številk InfoNet Newsletter – vsaka številka ima svojo temo (4 številke so izdane v sodelovanju z revijo Lifelong Learning in Europe (LLinE) – http://www.lline.fi/en);
 • 300 novih novic, člankov, intervjujev, predstavitev držav, predstavitve knjig;
 • osvežena spletna stran InfoNeta (www.infonet-ae.eu);
 • 1000 novic o izobraževanju odraslih;
 • izvajanje promocije InfoNeta preko Facebook stran InfoNeta;
 • 3 letne konference – srečanje dopisnikov, upravljalnega in uredniškega odbora InfoNeta.Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki