Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev 2011–2014

S projektom Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 nadaljujemo začete aktivnosti na področju izobraževanja strokovnih delavcev, ki so potekale v okviru projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Razvojna prioriteta Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja posebej poudarja, da je za uresničevanje ciljev na tem področju potrebno izboljšati usposobljenost učiteljev in drugih izobraževalcev. Učitelji in drugi izobraževalci so pomemben dejavnik, s katerim omogočamo vseživljenjsko učenje, kakovostno in sistematično usposabljanje učiteljev in drugih izobraževalcev pa je bistven pogoj za omogočanje in dvig sposobnosti posameznika za delo in življenje v sodobni družbi.

Temeljni namen novega projekta je usposabljanje in spopolnjevanje andragoških delavcev z različnih področij z namenom, da si pridobijo novo znanje, ki ga potrebujejo pri svojem delu. V povezavi z doseganjem ciljev Operativnega programa razvoja človeških virov, je projekt tesno povezan tudi z javnimi razpisi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, saj se bodo v projektu usposabljali izvajalci, izbrani na javnih razpisih za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih, ki je v javnem interesu, kot so npr. programi pismenosti za odrasle, svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih, dejavnosti za zagotavljanje kakovosti izobraževanja odraslih idr. Ker gre za dejavnosti, s katerimi država podpira dvigovanje pismenost odraslih prebivalcev Slovenije, spodbuja večjo participacijo odraslih v izobraževanju, zmanjševanje osipa odraslih iz izobraževanja idr., so usposobljeni izobraževalci odraslih, ki tovrstne dejavnosti izvajajo, ključnega pomena.

Projekt obsega pet aktivnosti, ki so nadalje razdeljene v posamezne naloge, predstavljajo pa vsebinsko zaokrožene celote za doseganje ciljev projekta: 

  1. Usposabljanje in spopolnjevanje za andragoško delo
  2. Usposabljanje in spopolnjevanje za kakovost v izobraževanju odraslih
  3. Usposabljanje in spopolnjevanje za splošno neformalno izobraževanje odraslih
  4. Usposabljanje za razvoj pismenosti
  5. Usposabljanje in spopolnjevanje za svetovalno delo v izobraževanju odraslih,

Projekt je v okviru posameznih aktivnosti namenjen tudi razvoju novih programov ter učnih gradiv za različne skupine izobraževalcev odraslih. Omogočil bo posodabljanje in razvoj IKT aplikacij v podporo dejavnostim v projektu.

ACS projekt izvaja od septembra 2011, zaključil pa se bo marca 2014.

Skupna vrednost projekta je 610.000,00 EUR, od tega prispeva Evropski socialni sklad 85 % ali 518.500,00 EUR, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport pa 15 % ali 91.500,00 EUR.

Osebi za stike:

Vodja projekta:
Koordinatorica projekta:
dr. Tanja Možina
Jasmina Orešnik Cunja
ACS, Šmartinska 134a, Ljubljana
ACS, Šmartinska 134a, Ljubljana
T: 01 5842 586
T: 01 5842 596


Povezave:
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike
http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013   
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki