Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev 2009–2011

Projekt Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 je izhajal iz ciljev, ki so zapisani v Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, kjer je v razvojni prioriteti Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja posebej poudarjeno, da je za uresničevanje ciljev na tem področju potrebno izboljšati usposobljenost učiteljev in drugih izobraževalcev. Učitelji in drugi izobraževalci so pomemben dejavnik, s katerim omogočamo vseživljenjsko učenje, kakovostno in sistematično usposabljanje učiteljev in drugih izobraževalcev pa je bistven pogoj za omogočanje in dvig sposobnosti posameznika za delo in življenje v sodobni družbi.

Andragoški center Slovenije (ACS) želi v največji možni meri prispevati k doseganju predstavljenih prioritet in ciljev, zato je bil projekt Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih namenjen širjenju novega znanja in razvijanju novih kompetenc v omrežju izobraževalcev odraslih, tako tistih, ki načrtujejo in vodijo izobraževalne aktivnosti, kot tistih, ki neposredno prenašajo znanje na druge. Projekt je bil namenjen zlasti tistim strokovnim delavcem, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle in razvijajo ter sodelujejo v infrastrukturnih dejavnostih izobraževanja odraslih.

Projekt je sestavljalo šest zaokroženih celot oz. podprojektov:
 

Ob zaključku projekta smo 20. oktobra 2011 v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu organizirali konferenco z naslovom Andragoško spopolnjevanje v prepletu različnih vlog izobraževalcev. Podrobne informacije o konferenci najdete na spletni strani http://pro.acs.si/izo2011.

ACS je projekt izvajal od 1. januarja 2009, zaključil pa se je 31. decembra 2011. Doseženi rezultati projekta in njegov doprinos k razvoju področja so objavljeni tukaj in v arhivu posameznih podprojektov.

Skupna vrednost projekta je bila 544.410,90 EUR, od tega je prispeval Evropski socialni sklad 85 % ali 462.749,27 EUR, Ministrstvo RS za šolstvo in šport pa 15 % ali 81.661,63 EUR.

Osebi za stike:

Vodja projekta:
Koordinatorica projekta: 
Sonja Klemenčič
dr. Tanja Možina
ACS, Šmartinska 134a, Ljubljana
ACS, Šmartinska 134a, Ljubljana
T: 01 5842 577
T: 01 5842 586

Povezave:
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike
http://www.mss.gov.si/si/solstvo/strukturni_skladi/http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/  
 


Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki