INCLUD-ED

 

Naziv projekta: Izobraževanje kot dejavnik družbene vključenosti in povezanosti
Naziv projekta v angleščini: Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education
Kratica: INCLUD-ED
Časovni okvir: 2006-2011
Program: Šesti okvirni program
Spletna stran: http://www.ub.edu/includ-ed/
Koordinator: CREA, University of Barcelona, Španija
Partnerske države: Avstrija, Belgija, Ciper, Finska, Italija, Irska, Litva, Latvija, Madžarska, Malta, Romunija, Slovenija in Velika Britanija
Kontaktna oseba:
Dr. Natalija Vrečer (T: 01 5842 580, F: 01 5842 550, E: natalija.vrecer@acs.si)
Vsebina:

Namen projekta je raziskati izobraževalne strategije, ki pomagajo odpravljati neenakost in pospešujejo socialno kohezijo ter identificirati tiste, ki generirajo socialno izključenost. V projektu bo posebna pozornost namenjena ranljivim in marginaliziranim skupinam. Rezultati bodo služili tistim, ki kreirajo politiko izobraževanja v Evropi, izobraževalcem, učiteljem, učencem in družinam ter prispevali k oblikovanju novih politik za dosego Lizbonskih ciljev.

Opis: V projektu bo/do: 
  • preučene značilnosti izobraževalnih sistemov in reformna prizadevanja, da bi prepoznali tiste sisteme, ki generirajo nizke stopnje izobraževalne in socialne izključenosti ter tiste, ki generirajo visoke stopnje;
  • analizirane sestavine izobraževalne prakse, ki zmanjšujejo osip in tiste, ki ga povečujejo;
  • raziskano, kako izobraževalna izključenost vpliva na različna področja družbe (npr.: zaposlovanje, stanovanjska politika, zdravstvo, politična participacija) in katere oblike jo pomagajo preseči;
  • analizirano, kako izobraževalna izključenost vpliva na različna področja družbe, še posebej na ranljive skupine (npr.: ženske, mladina, migranti, kulturne skupine in osebe s posebnimi potrebami) in katere oblike pomagajo preseči njihovo diskriminacijo;
  • raziskani posegi izobraževalne politike in drugih različnih področij, da bi ugotovili, kateri so tisti, ki odstranjujejo družbeno izključenost in gradijo evropsko inkluzivno družbo;
  • preučeni tisti evropski projekti, ki so razvili integrativne družbene in izobraževalne pristope, ki zmanjšujejo neenakost in marginalizacijo ter spodbujajo družbeno vključenost.
Rezultati:Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki