Uresničevanje EPUO 2012–2014 v Sloveniji

 

Naziv projekta: Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2012–2014 v Sloveniji
Časovni okvir: september 2012 – avgust 2014
Program: Vseživljenjsko učenje – Grundtvig (Omejen razpis za Implementacijo prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012–2014)
Spletna stran:

http://tvu.acs.si/paradaucenja in http://llw.acs.si/learningparade/lp

Koordinator: Andragoški center Slovenije (ACS)
Kontaktna oseba:
Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 584 2576, E: zvonka.pangerc@acs.si)
Vsebina: Projekt je namenjen popularizaciji sporočil prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2012-2014 ter izobraževalne politike doma in v EU, predvsem pa ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu in vseprisotnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter o priložnostih, ki so na voljo odraslemu prebivalstvu. Projekt je sestavni del raznolikih prizadevanj držav članic EU, da pod vodstvom Evropske komisije v čim večji meri uresničijo strateške usmeritve novega akcijskega načrta za učenje odraslih in ga približajo vsem javnostim.
Opis: Projektne dejavnosti v Sloveniji se navezujejo na obstoječa sorodna prizadevanja, in sicer na Teden vseživljenjskega učenja (TVU) ter promocijsko kampanjo Zgledi vlečejo (ZV). S primeri dobre prakse je prikazan tudi pomen zagotavljanja kakovostne ponudbe in izvajalcev izobraževanja odraslih, programov za pridobivanje temeljnih zmožnosti in oblik pismenosti, svetovanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj in spretnosti, skupnostnega učenja, e-učenja, glasu učečih se in drugih vidikov EPUO.

Projekt nagovarja vse ciljne skupine, tj. predstavnike politike, prakse in stroke v izobraževanju odraslih, učeče se, medije in najširšo javnost, posebno pozornost pa namenja manj izobraženim in izobraževalno prikrajšanim.
Rezultati:Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki