BeLL

 

Naziv projekta: Učinki neformalnega učenja
Naziv projekta v angleščini: Benefits of Lifelong Learning
Kratica: Bell

Časovni okvir:

november 2011 – januar 2014
Program: Program Vseživljenjsko učenje – Študije in komparativne raziskave (KA 1)
Spletna stran: http://bell-project.eu
Koordinator: Nemški inštitut za izobraževanje odraslih – Center za vseživljenjsko učenje Leibniz (DIE)
Partnerske države: Češka, Finska, Italija,Nemčija, Romunija, Slovenija, Srbija (tihi partner), Španija, Švica, Velika Britanija in EAEA
Kontaktna oseba: mag. Estera Možina (T: 01 5842 591, F: 01 5842 550, E: ester.mozina@acs.si)
Vsebina: V projektu raziskujemo kompleksno povezanost med udeležbo odraslih v neformalnih oblikah izobraževanja in neposrednimi učinki njihove udeležbe v tem izobraževanju na njihovo blaginjo in na družbo, v kateri živijo. Raziskava se bo osredotočila predvsem na preučevanje družbenih učinkov učenja (večja socialna vključenost, učinkovitejše mreže, boljše zdravje in večja družbena participacija) in na individualne učinke učenja (boljša samopodoba in višja samozavest) in ne na ekonomske učinke učenje, kot so višji zaslužek in višji prihodki od davkov.
Opis:

To je prvi mednarodni raziskovalni projekt, ki zbira primerljive kvantitativne in kvalitativne podatke o merljivih učinkih udeležbe v neformalnem izobraževanju odraslih. Na podlagi empiričnih podatkov se bodo načrtovalci politik ustrezneje odločali, izobraževanje odraslih bo bolj prisotno v izobraževalni politiki, predvsem pa se bo spodbudilo investicije v pogosto marginalizirana področja izobraževanja odraslih. Prav tako pomemben cilj projekta je ovrednotenje koncepta ‘učinkov’ v okviru Evropskih primerjalnih študij in pridobivanje podatkov o naravi in medsebojni povezanosti učinkov.

Podatke o učinkih neformalnega učenja bomo zbirali neposredno pri odraslih udeležencih izobraževanja z vprašalnikom (1000 odraslih oseb) in s poglobljenim intervjujem po skupni metodologiji. Računamo, da nam bodo pri dostopanju do odraslih udeležencev neformalnega izobraževanja pomagale izobraževalne in druge organizacije, ki so nosilci neformalnega izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Rezultati: Raziskovalno poročilo s primerjalnimi rezultati učinkov udeležbe odraslih v neformalnih oblikah učenja.Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki